ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ

Προσωπικά Στοιχεία
Συναίνεση συμμετοχής / Αποδοχή ¨ορων

Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί σχετικά με την έρευνα αγοράς για την Ψωρίαση που θα διεξαχθεί από την εταιρία Medi-Mark, καθώς και για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών μου στοιχείων και την ανωνυμία των απαντήσεών μου και ΣΥΜΦΩΝΩ να λάβω μέρος στην έρευνα αγοράς για την Ψωρίαση.