ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΣυναίνεση συμμετοχής / Αποδοχή όρων

Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί σχετικά με την έρευνα γνώμης για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας που θα διεξαχθεί από την εταιρία Medi-Mark, καθώς και για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών μου στοιχείων και την ανωνυμία των απαντήσεών μου και ΣΥΜΦΩΝΩ να λάβω μέρος στην έρευνα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, τηλεφωνικά (να με καλέσει αντιπρόσωπος της εταιρίας Medi-Mark και να απαντήσω στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο).