ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

Προσωπικά Στοιχεία
Συναίνεση συμμετοχής / Αποδοχή όρων

Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί σχετικά με την έρευνα αγοράς για τον Διαβήτη που θα διεξαχθεί από την εταιρία Medi-Mark, καθώς και για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών μου στοιχείων και την ανωνυμία των απαντήσεών μου και ΣΥΜΦΩΝΩ να λάβω μέρος στην έρευνα αγοράς για τον Διαβήτη.